| Privacitat | Nota legal |
Portada

Privacitat

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, en els seus articles 15 i 16, li fem saber que quan vostè facilita les seves dades personals al Dr. Jaume Monmany Roca, aquestes queden incorporades a una base de dades automatitzada. L'existència d'aquest fitxer ha estat comunicada a l'Agència de Protecció de Dades i el Dr. Jaume Monmany Roca garanteix que ha adoptat totes les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, per tal d'evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració o intrusió il·legítima i la sostracció de les dades personals facilitades. La finalitat de mantenir les seves dades personals als nostres arxius és únicament per assegurar que vostè rep informació puntual sobre totes les nostres publicacions. També li informem que pot exercir els drets de modificació o cancel·lació de qualsevol de les seves dades, contactant amb el Dr. Jaume Monmany Roca no ven ni transfereix dades personals a terceres persones.                                                                         

Dret de supressió

El dret de supressió faculta l'interessat a sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida i el tractament, quan hagin estat tractades de manera il·lícita, quan s'hagin de suprimir per obligació legal, i quan l'interessat retiri el consentiment en què es basava el tractament o quan s'hi oposi (i no prevalguin altres motius legítims).                                                                                                                                 

Podeu exercir el dret de supressió contactant amb nosaltres a la adreça electrònica jmonmanyr@monmany.net o utilitzant els mitjans adients que podeu trobar al nostre apartat de contacte.                                                                                                                         

Dret d'oposició

El dret d'oposició faculta l'interessat a sol·licitar que no es tractin les seves dades per uns motius relatius a una situació personal concreta.                                                                                                                                 

Podeu exercir el dret d'oposició contactant amb nosaltres a la adreça electrònica jmonmanyr@monmany.net o utilitzant els mitjans adients que podeu trobar al nostre apartat de contacte.                                                                                                                         

Dret a la limitació del tractament

El dret a la limitació del tractament faculta l'interessat a sol·licitar la limitació del tractament de les dades quan n'impugna la inexactitud (mentre el responsable o encarregat del tractament les verifica); quan el tractament s'ha efectuat de manera il·lícita i l'interessat s'oposa a suprimir-les; quan ja no són necessàries però l'interessat les vol conservar per a formular, exercir o defensar reclamacions, o quan l'interessat s'oposa al tractament mentre es verifica si els motius exposats prevalen.                                                                                                                                 

Podeu exercir el dret de limitació contactant amb nosaltres a la adreça electrònica jmonmanyr@monmany.net o utilitzant els mitjans adients que podeu trobar al nostre apartat de contacte.                                                                                                                         

Dret a la portabilitat de les dades

El dret a la portabilitat de les dades permet obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable quan el tractament s'efectua per mitjans automatitzats, i comunicar-les a un altre responsable que fixi l'interessat, sense que ho impedeixi el responsable al qual les havia facilitades, sempre que les dades hagin estat recollides amb el consentiment de l'interessat o en una relació contractual.                                                                                                                                 

Podeu exercir el dret de portabilitat contactant amb nosaltres a la adreça electrònica jmonmanyr@monmany.net o utilitzant els mitjans adients que podeu trobar al nostre apartat de contacte.                                                                                                                         

                                                                                                                

Informació mèdica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació
disseny web i marqueting online: disseny web