| Privacitat | Nota legal |
Presentació
Presentació

Informació mèdica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Titulació acadèmica

Llicenciat en Medicina i Cirurgia, 1974

Estudis cursats a La Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina, Hospital Clínic de Barcelona.

Especialista en Medicina Interna, 1980

Formació de Metge Intern i Resident (MIR) a l’Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Doctor en Medicina, 1991

La màxima graduació acadèmica de l’Estat Espanyol, qualificació Cum Laude, per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1991.

Professor Associat, Departament de Medicina, Àrea de coneixement Medicina, Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona

Diplomatura de Postgrau, 2003

Disseny i estadística en Ciències de la Salut 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Departament de Psicologia i de Metodologia en Ciències de la Salut.

Màster, 2005

Disseny i estadística en Ciències de la Salut 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Departament de Psicologia i de Metodologia en Ciències de la Salut.

Formació de Postgrau recent a la Universitat de Harvard, Cambridge, Massachusetts, USA:

Intensive Review of Internal Medicine. Harvard Medical School. Department of Continuing Education. Boston, USA 1997.

Internal Medicine 1998: A Comprehensive Review & Update. Harvard Medical School. Department of Continuing Education. Boston, 1998.

Combined Geriatric Courses. Harvard Medical School. Department of Continuing Education. Boston, 1999.

Infectious Diseases of Adults  1999. Harvard Medical School. Department of Continuing Education. Boston, 1999.

HIV Update. Contemporary Issues in Management. Harvard Medical School. Department of Continuing Education. Boston, 1999.

Internal Medicine 2000: A Comprehensive Review & Update. Harvard Medical School. Department of Continuing Education. Boston, 1998.

Update In Internal Medicine 2001. Harvard Medical School. Department of Continuing Education. Boston, 2001.

Internal Medicine 2005: A Comprehensive Review & Update. Harvard Medical School. Department of Continuing Education. Boston, 2005.

Internal Medicine: Comprehensive Review and Update. Department of Continuing Education. Boston Massachusetts, 2007.

The 34th Annual Intensive Review of Internal medicine (IRIM) Course. Department of Continuing Education. Boston Massachusetts, 2011.

First Certificate in English

University of Cambridge, Great Britain. Local Examinations Syndicate International Examinations.

Certificate of Proficiency in English

University of Cambridge, Great Britain. Local Examinations Syndicate International Examinations.

Certificat de nivell de suficiència de català (C)

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Política Lingüística. Barcelona, 2009.

Certificat de nivell de superior de català (D).

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Política Lingüística. Barcelona, 2011.

disseny web i marqueting online: disseny web