| Privacitat | Nota legal |
Medicina per a viatgers
Medicina per a viatgers

Informació mèdica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Mal de muntanya o mal d’alçada o mal d'altitud

Hi ha cinc manifestacions del mal de muntanya: 1) mal de muntanya agut; 2) edema pulmonar de gran altitud; 3) encefalopatia de gran altitud; 4) mal de muntanya subagut; i 5) mal de muntanya crònic (malaltia de Monge).

La manca de temps suficient per a l'aclimatació, molta activitat física, i la salut de base: presència disfunció pulmonar o cardíaca prèvia, anèmia falciforme i la queratotomia radial; poden ser els factors responsables de mal de muntanya agut, subagut i crònic, que és causat per la baixa pressió d'oxigen en cotes superiors als 2000 m d'alçada sobre el nivell del mar. L'aclimatació és impossible o subòptima a partir dels 5500 m. L'edema pulmonar de gran altitud sol produir-se a altituds superiors a 3000 m i l'encefalopatia de gran altitud per sobre de 2500 m en persones no aclimatades.

El mal de muntanya agut es correlaciona amb l'altitud i la rapidesa de l'ascensió. Els símptomes inicials són: mal de cap, el símptoma més comú i persistent, decaïment, mareig, esgarrifances, nàusea, vòmit, pal·lidesa de cara, ofec i llavis morats (cianosi). A continuació: rubor facial, irritabilitat, dificultat de concentració, vertigen, xiulets a les oïdes, alteracions de l'audició, pèrdua de la gana, insomni, augment de l'ofec, debilitat severa, intolerància a l'esforç, més mal de cap, palpitacions, alteracions del ritme respiratori i pèrdua de pes. Símptomes més greus són els d'edema pulmonar i encefalopatia. El símptomes inicials d'edema pulmonar són: tos, sensació de falta d'alè desproporcionat a l'exercici, mal de cap, poca capacitat de fer exercici, fatiga, ofec en repòs, i opressió toràcica. El reconeixement d'aquests símptomes com a símptomes d'edema de pulmó és vital per tal de que el pacient pugui descendir abans de que la malaltia li ho impedeixi. Si no descendeix, els símptomes següents són: gran dificultat respiratòria amb la sensació subjectiva i objectiva de respiració sibilant (xiulets respiratoris), i empitjorament de la respiració a l'estirar-se i millora a l'incorporar el tòrax (ortopnea). Els símptomes d'alarma de l’encefalopatia de gran altitud són: alteració de la consciència i de la marxa, el pacient camina com si estigués ebri. Si el pacient no descendeix, sol haver-hi mal de cap molt intens, confusió, retenció o incontinència urinària, dèficits neurològics, convulsions i coma. El mal de muntanya subagut es produeix en persones no aclimatades que romanen a altituds superiors als 4500 m. Els símptomes són ofec i tos. Sol haver-hi, a més, deshidratació, sequedat de pell i pruïja. El mal de muntanya crònic no sol ser una malaltia del viatger sinó una malaltia pròpia dels residents a comunitats que viuen a gran altitud i que han perdut els mecanismes d’adaptació a l'ambient que els envolta.

La prevenció del mal de muntanya inclou l'ascensió lenta, 300 m per dia, repòs i dormir adequadament el dia abans de l'ascensió, menjar amb mesura i evitar l'alcohol, el tabac i l'activitat física innecessària. El fàrmac acetazolamida, a dosi de 250 mg cada 8-12 hores, per via oral, començant el dia abans de l'ascensió i continuant-lo durant 48-72 hores si es roman en zones altes es pot emprar com a prevenció. Un inhalador, el salmeterol, a dosi de 125 mcg inhalats cada 12 hores pot prevenir l'edema pulmonar de gran altitud.

Si hi ha símptomes d'alarma de mal de muntanya o d'edema de pulmó o d'encefalopatia el pacient de descendir immediatament. Un descens de tan sols 500 m ja pot comportar una millora notable. Si el pacient ha esdevingut tant malalt que no pot baixar per si mateix cal administrar-li oxigen al 100% i si es disposa d’una sac hiperbàric portàtil cal emprar-lo. L'evacuació a cotes baixes és imprescindible. Els fàrmacs que poden ajudar a resoldre la situació són la nifedipina, 10 mg d'entrada i 30 mg en formulació retardada cada 12 hores, la dexametasona, 4 mg cada 6 hores si hi ha símptomes neurològics i l'acetazolamida, 250 mg/12 si hi ha símptomes de mal de muntanya.

L'acetazolamida està disponible a Catalunya amb el noms d'Edemox®, 250 mg.

disseny web i marqueting online: disseny web