| Privacitat | Nota legal |
Medicina preventiva
Medicina preventiva

Informació mèdica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Alcohol i drogues

Hi ha informació de qualitat sobre el consum d’alcohol i drogues a Catalunya. Cada dos anys es publica l’Informe dels resultats a Catalunya. Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya. La darrera edició és del 2019. Es basa a una enquesta a domicili a tot l’estat espanyol. L’enquesta es fa a gent de d’edat compresa entre els 15 anys i els 64 anys. Atès que l’enquesta és a domicili exclou els col·lectius institucionalitzats i marginals. A Catalunya, el 2019, va incloure 1.770 persones.(1) Hem reflectit les dades a la figura 1.

Figura 1, basada en l’Informe dels resultats a Catalunya. Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya, la darrera es del 2019.(1)

Alcohol

El consum excessiu d’alcohol està a associat a mortalitat, càncer d’esòfag, de cap i coll (voltant del coll, laringe, nas, sins paranasals i boca) i de mama; cirrosi del fetge, pancreatitis, osteoporosi (descalcificació dels ossos), accidents i traumatismes, violència, suïcidi, malalties de la sang i atacs de gota.(2)

La homes sense malalties no n’haurien de prendre més de dues consumicions al dia i les dones només una. Són contraindicacions per a prendre alcohol, entre d’altres, l’embaràs, una història personal o familiar de trastorn per consum nociu i addictiu d’alcohol, malaltia del fetge i del pàncrees per alcohol.(2)

L’alcohol és la droga més consumida a Calalunya. Segons l’esmentada enquesta sobre alcohol i drogues del 2019, el 92,55% dels enquestats n’havia pres alguna vegada a la vida, el 79,6% algun cop a l’any, el 63% algun cop al mes, el 52,2 % algun cop a la setmana i el 8,9% cada dia. Un 3,5% eren bevedors de risc. Un 22,3% s’havia emborratxat alguna vegada a l’any  (5,8 punts més que a l’any 2017) i un 13,2% nhavia pres cinc o més consumicions seguides en el cas dels homes o quatre o més en el cas de les dones, és el que s’anomena o binge drinking. Un 9,3% havia fet un botellón durant el darrer any, però a la franja dels 15 anys als 29 anys ho havien fet un 33,8% els homes i un 26,1% les dones, la segona més alta en el període 2013-2019.(1)

Una prova senzilla de detecció de consum d’alcohol és el qüestionari CAGE, de l’anglès “Cut, Annoyed, Guilty i Eye-opener” (tallar [amb la beguda], amoïnat, culpable, entonar-se). El qüestionari traduït al català seria:

  • Algun cop ha tingut la impressió que hauria de beure menys?
  • L’amoïna si algú li critica el beure?  
  • Algun cop s’ha sentit culpable pel seu hàbit de beure?
  • Algun cop ha begut al matí per posar-se a to? Per calmar els nervis? Per treure’s la ressaca?

Està demostrat que la detecció del consum excessiu d’alcohol i el tractament de l’alcoholisme poden reduir amb eficàcia les complicacions d’aquest mal hàbit.(3)

Tabac

El tabac provoca malalties respiratòries greus, disminueix la capacitat pulmonar, augmenta molt el risc de càncer de pulmó, laringe, boca, esòfag, també colorectal (còlon o budell gruixut i recte), fetge...; augmenta el risc cardiovascular, de patir un atac de cor o un accident vascular cerebral...; d’úlcera d’estómac (llaga d’estómac) i de duodè; causa problemes greus en l’embaràs, per a la embarassada (embaràs ectòpic, avortament, part prematur) i per a l’embrió i el fetus (malformacions fetals, mort sobtada de l’infant, baix pes), i menys lactància materna; també infertilitat; avança la menopausa; descalcifica els ossos (osteoporosi); afecta la funció erèctil; afecta la visió, causa degeneració macular de la retina associada a l’edat; augmenta el risc d’incendis...(4)

El tabac, després de l’alcohol, és la segona droga més consumida a Catalunya. El 41,3% n’havia consumit alguna vegada, un 38,1% durant l’últim any i un 33,4% durant l’últim més. La mitjana d’edat d’inici va ser als 16,7 anys. Pel que fa a les cigarretes electròniques, el 10,6% n’havia consumit algun cop a la vida, un 4,2% durant els darrer any, un 1,8% durant l’últim mes i un 0,8% cada dia durant el darrer mes.(1)

Tranquil·litzants i somnífers (hipnosedants)

Els riscs dels tranquil·litzants i somnífers, denominats hipnosedants a l’enquesta sobre drogues del 2019, són pèrdua de memòria, incoordinació, caigudes, risc d’accidents. A dosi elevada i presos conjuntament amb alcohol o altres substàncies, són molt perillosos: causen pèrdua de reflexes, pèrdua de capacitat de resposta, parla confusa, inestabilitat, incapacitat de crear memòria nova, de registrar els esdeveniments (amnèsia anterògrada), semiconsciència o forta disminució d’activitat de les funcions intel·lectuals (estupor), pèrdua de completa la consciència, de la motilitat voluntària i de la sensibilitat (coma), depressió respiratòria i, fins i tot, la mort.(5, 6)

Els efectes són reducció de l’ansietat i inducció de la son.(5)

Segons l’enquesta sobre drogues del 2019 un  21,3% de la població els havia consumit, amb recepta mèdica o sense, alguna vegada a la vida, un 10,5% en els últims dotze mesos i un 6,8% en els últims trenta dies (6,4% tranquil·litzants i 24,1% somnífers). A més, un 4,8% n’havia consumit diàriament en els últims trenta dies.(1) Causen tolerància (disminució de la resposta a la mateixa quantitat de droga i necessitat d'augmentar-ne la dosi) i dependència.(5)

El consum va ser més freqüent en les dones i en el grup d’edat de 30 a 64 anys.(1)

L’edat d’inici de consum d’aquest fàrmacs va ser 32,9 anys.(1)

El 74% ho prenia tal com els ho havia prescrit tel metge.(1)

El consum sense prescripció mèdica va ser del 3% algun cop a la vida, un 1,5% algun cop durant el darrer any, un 0,5% algun cop durant el darrer mes i un 0,2% diàriament durant el darrer mes.(1)

Drogues il·legals

L’ús de drogues il·legals, incloent la marihuana o cànnabis, amfetamines, les anomenades drogues de disseny, la cocaïna i l’heroïna, ja sigui habitualment o esporàdicament, és un problema greu. Tant per a l’individu que ho fa com per a la societat. Sovint, persones empleades i fins i tot les embarassades en consumeixen posant en risc les persones relacionades amb el seu treball o l’embrió i el fetus.

Les persones que prenen substàncies anabolitzants per incrementar la potència muscular sovint acaben abusant d’altres drogues il·legals o no il·legals com l’alcohol i el tabac, i s’emboliquen en activitats delictives.(7) 

Cànnabis

El consum problemàtic de cànnabis genera molts riscos. Augmenta la mortalitat, sobretot per accidents, suïcidi –sovint per trastorns psiquiàtrics associats o concomitants–, causa infart de miocardi, hemorràgia cerebral, malalties pulmonars, vòmit de repetició (hiperèmesi), càncer de testicle... Atès que sol consumir-se amb tabac s’associa a tots els efectes adversos del tabac. Impedeix l’atenció, la concentració i la coordinació, el qual genera accidents de trànsit i laborals i negligència en la cura i criança dels infants. El consum de cànnabis a l’adolescència s’associa, posteriorment, a esquizofrènia, tal vegada també a trastorn d’ansietat i depressió. Pot induir a relacions sexuals de risc, per oblit dels contraceptius orals o del preservatiu, i a agressions sexuals. Durant l’embaràs afecta al creixement fetal, causa avortament, despreniment de placenta, prematuritat i malformacions.(5, 8)

Els efectes del cànnabis són: depressor (disminució de l’activitat motora, alentiment mental, reforçament del son), relaxació, creativitat, intensificació de sensacions, riure i al·lucinogen (alguns tipus de marihuana).(5)

El cànnabis és la droga il·legal més consumida a Catalunya. Segons les dades de l’esmentada enquesta sobre drogues de 2019, un 48,6% de la població n’havia pres alguna vegada, un 14,1% durant l’any anterior, un 10,9% el mes anterior i un 3,7% diàriament. El consum era més estès entre els homes i entre els joves. L’edat mitjana d’inici de consum era els 18,6 anys.(1) És molt ràpidament addictiu.(5)

Una part important de la gent que consumeix cànnabis en té un consum problemàtic. En l’estudi, un 2% en feia un consum problemàtic. Hi ha una prova de detecció de consum problemàtic de cànnabis mitjançant un qüestionari de sis preguntes, la “Cannabis Abuse Screening Test” (CAST). Un 16,5% de la gent que havia contestat que consumia cànnabis i que havia passat el test presentava consum problemàtic.(1)

Cocaïna

El consum de cocaïna té molt risc. Augmenta la mortalitat per totes les causes, sobretot per accidents (laborals, trànsit...), cardiovascular, mort sobtada, suïcidi, homicidi... Causa malalties psiquiàtriques greus incloent trastorns de l’estat d’ànim, d’ansietat i psicòtics (alteració greu de la personalitat i del sentit de la realitat, amb deliri i al·lucinacions), altrament que aquestes malalties poden induir al consum de cocaïna. Pot causar epilèpsia, accident vascular cerebral, pèrdua de cognició (l'aptitud de processar la informació), trastorns del moviment, migranya, infart de miocardi, malaltia coronària, insuficiència cardíaca, arrítmies cardíaques, inflamació i degeneració cardíaca (miocarditis i miocardiopatia) i mort sobtada. Pot induir a relacions sexuals de risc, per oblit dels contraceptius orals o del preservatiu, i a agressions sexuals. Durant l’embaràs afecta al creixement fetal, causa avortament, despreniment de placenta, prematuritat i malformacions. S’associa a negligència en la cura i criança dels infants.(5, 9)

Els efectes de la cocaïna inclouen energia, alerta/atenció, sociabilitat, entusiasme/eufòria, seguretat en un mateix, disminució de la son, palpitacions, agitació.(5, 9)

La supressió o retirada sobtada de la cocaïna causa depressió, fatiga, anhedonia (incapacitat d'experimentar plaer), tot el qual sol remetre en unes setmanes i no sol suposar una emergència mèdica.(9)

La cocaïna és la segona droga il·legal més consumida a Catalunya, a molta distància del cànnabis. Segons les dades de l’enquesta sobre drogues de 2019 el 14,1% l’havia pres alguna vegada, el 3,7% n’havia consumit durant l’any anterior i un 2,1% el mes anterior.(1) És molt ràpidament additiva.(5) La major part del consum es va fer en forma de pols.(1) El consum de cocaïna va ser més alt en els homes de 30 anys a 64 anys.(1)

Èxtasi i drogues de síntesi

Els riscos de l’èxtasi (metilendioximetanfetamina MDMA) poden ser molt greus o mortals, al cap de molt poc estona de la ingesta, per cop de calor, sobretot quan el consum va acompanyat d’exercici, com ballar, hipertensió, hemorràgia cerebral, infart de miocardi, dissecció de l’artèria aorta, coagulació intravascular disseminada (producció excessiva de trombes dins els vasos sanguinis consumint els components de la coagulació i les plaquetes), destrucció aguda del teixit muscular, i epilèpsia.(10) També accidents de trànsit, i relacions sexuals de risc per oblit de posar-se el preservatiu o prendre els contraceptius.(5)

Els efectes són l’estimulació, ganes de ballar, connexió amb la música i la gent del voltant...(5)

A Catalunya, segons les dades de l’enquesta sobre drogues de 2019, un 6,4% n’havia pres alguna vegada, un 1,7% l’últim any i un 0,8% l’últim mes. El consum va ser més alt entre els homes i els joves de 15 a 29 anys. L’edat mitjana del primer consum va ser els 21,4 anys.(1)

Amfetamines/speed, catinones

Els riscs de les amfetamines, speed (metamfetamina) són la hipertèrmia (temperatura corporal elevada per fallida de la regulació, a diferència de la febre en la qual la regulació està preservada, per bé que ajustada a un nivell superior), acceleració del ritme del cor (taquicàrdia), suor i dilatació de les pupil·les (midriasi), ansietat, agitació, al·lucinacions, trastorns de l’ànim, paranoia, violència, convulsions.(5, 11).

Els efectes són eufòria i disminució de la sensació de fatiga.(5)

Segons l’enquesta sobre drogues del 2019 un 5,1% n’ havia pres alguna vegada; un 1,2% l’últim any i un 0,5%, l’últim mes. El consum va ser més alt entre els homes. L’edat mitjana del primer consum va ser els 20,5 anys.(1)  Són ràpidament addictius.(5)

De les fulles tendres de la planta africana “cat o Catha edulis (Kat, Qat, Quat, Chaat, Miraa, Arab tea, Abyssinian tea i Bushman's tea), s’obté una droga, formada per les catinones, el “Khat, d’efectes molt semblants a les amfetamines.(11, 12) Aquesta droga es pot modificar en laboratoris –clandestins-- on produeixen les catinones sintètiques ("bath salt"), també d’efectes molt semblants a les amfetamines que es van començar a distribuir a Europa cap al 2009 i als Estats Units des del 2010.(11) Se n’ha decomissat a l’aeroport del Prat.(13) Els riscos són molt semblants a les amfetamines, però més duradors.(11)

Al·lucinògens

El prototip és l’àcid lisèrgic o LSD, n’hi d’altres: el dextrometorfà, la mescalina, fenciclidina (pols d’àngel), bolets al·lucinògens (que contenen psilocibina i altres triptamines), Salvia divinorum... El consum d’aquests substàncies té riscos: ansietat, pànic, imaginacions terrorífiques, paranoia, pèrdua del control de les emocions (“mal viatge”), patir reviviscències del efectes en el futur, després del consum; risc d’accident de trànsit, i relacions sexuals de risc per oblit dels preservatius i contraceptius.(5, 14)

Els efectes a dosi baixa són riure i alteració suau de la percepció; a dosi alta “viatge psicodèlic”: al·lucinacions, augment de les percepcions, distorsió del sentit del temps, eufòria, sensació d’estar fora del cos, sensacions d’expansió, barreja dels sentits (sinestèsia), diuen que escolten els colors i veuen els sons.(5, 14)

La ketamina (“pols K, special K, keta”), fumada, esnifada, ingerida o injectada, té riscos. A dosi alta causa: ansietat, depressió, paranoia, agitació, moviments involuntaris dels ulls, tremolor, rigidesa, al·lucinacions, coma, depressió respiratòria, palpitacions, dolor toràcic, risc d’accidents de trànsit, i relacions sexuals de risc per oblit del preservatiu i dels contraceptius.(5)

Els efectes serien al·lucinogen dissociatiu (distorsió de la percepció de la vista i el so, sentiments de distanciament, dissociació amb l'entorn o d'un mateix o ambdós al mateix temps).(5)

L’enquesta sobre drogues del 2019 preguntava sobre LDS, àcid, tripis, bolets màgics, ketamina, special-K, Ketolar i Imalgene.

Un 7,6% de la població havia pres al·lucinògens alguna vegada a la vida, un 1% n’havia consumit l’últim any i un 0,2%, l’últim mes. La mitjana de l’edat d’inici van ser el 20,9 anys.(1)

El consum més freqüent en els homes es van trobar entre els homes de 15 a 29 anys.

Es va preguntar específicament t sobre bolets al·lucinògens o bolets màgics. Els havien pres algun cop a la vida un 4,8%, un 0,5% algun cop durant l’últim any i un 0,2% algun cop durant l’últim mes.

Heroïna i inhalats

El consum d’heroïna comporta molts riscos: transmissió de malalties infeccioses com la sida (SIDA, ‘síndrome d’immunodeficiència adquirida’ o VIH ‘virus de la immunodeficiència humana’), hepatitis vírica, tots ells per la compartició de de xeringues i altres estris de consum; sobredosi: estat mental, respiració i moviments intestinals deprimits amb contracció de les pupil·les (miosi), hipotèrmia, coma, convulsions, traumatisme cranial, pneumònia (pulmonia) per aspiració, destrucció del teixit muscular aguda (rabdomiòlisi) i mort;(15) també accidents de trànsit, relacions sexuals de risc per oblit del preservatiu o dels contraceptius, agressions sexuals.(5) Genera una ràpida addicció i la interrupció provoca síndrome d’abstinència.(5)

Els efectes serien depressor, eufòria, plaer, relaxació, benestar.(5)

Els inhalats (coles, pegues, dissolvents, poppers, nitrits i gasolina) poden posar en perill la vida per asfíxia, sufocació amb vòmits, accidents per comportament descuidat o perillós en entorns perillosos, arrítmies cardíaques, mort sobtada (hidrocarburs). Causen embriaguesa, agitació, convulsions (hidrocarburs), al·lucinacions i deliri. Comporten risc de dany al fetge, pulmons, comportament agressiu.(5, 16)

Els efectes serien eufòria, desinhibició, i depressor.(5)

El consum és molt baix, segons l’enquesta sobre drogues del 2019, un 0,9% ha provat algun cop a la vida l’heroïna i un1% els inhalats. És un problema en infants i adolescents en altres països.(16)

Noves substàncies psicoactives

Són substàncies que imiten les drogues il·legals. Hi ha: ketamina (K, Ketolar, Special-K, vitamina K, pols K), ja esmentada, spice (spice drugs, cannabinoides sintètics, marihuana sintètica), mefedrona (miau-miau, 4-MMC, bombolles blaves, CatMef), ayahuasca i cocaïna rosa (2CB, Nexus, Pantera rosa)... Segons l’enquesta sobre drogues del 2019, la major part de la gent no les coneix, un 2,1% havia consumit alguna vegada ketamina, spice un 0,55% i ayahuasca un 0,1%.(1)

Consum de dues o més tipus de drogues en un mateix període de temps o policcosnum

Aquest tipus de consum augmenta el risc potencia els efectes, reforça l’addicció dificulta el diagnòstic i el tractament.(1)

S’estima que aproximadament el 50% dels consumidors de substancies psicoactives prenen dues substàncies o més.(2)

  • El 87,5% dels que van consumir tabac va consumir també alcohol, i el 31,0% cànnabis.
  • El 91,0% dels consumidors de cànnabis va consumir també tabac, el 95,2% alcohol i el 20,6%, cocaïna.
  • Dels que van consumir èxtasi, un 70,% va prendre també cocaïna, el 47,1% amfetamines i el 33,8% al·lucinògens.
  • Dels consumidors de cocaïna un 32,8% va consumir també èxtasi, un 26,5% amfetamines i un 16,4% al·lucinògens.

Actuació

La detecció d’aquests problemes i el tractament pot ser útil per desintoxicar, deshabituar i, si és el cas, reinserir els pacients afectats a la societat.

Els problemes per a l’actuació mèdica deriven de restriccions de temps per tal que el metge pugui detectar el problema, a no ser que sigui el pacient qui demani directament ajut per a aquestes qüestions.

El tractament ha de tenir en compte, la toxicitat, el risc de síndrome d’abstinència, les malalties concomitants: mentals i orgàniques; la motivació; el risc de recaigudes, fet que sol requerir una atenció i una monitorització sistemàtica i seguides en el temps, i l’entorn, que hauria de ser favorable a la recuperació.(17)

Cercant a Internet a Catalunya hi ha força serveis, recollits a la xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD), que inclou els centres de d’atenció i seguiment a les drogodependències a Catalunya (CAS), al quals s’hi poden dirigir les persones de més de 18 anys amb problemes de consum de drogues o els seus familiars o ambdós; els menors es poden dirigir al programa d'atenció als adolescents amb conductes de consum de substàncies, que inclou centres de salut mental infantil i juvenil  (CSMIJ). També hi figura: les unitats hospitalàries de desintoxicació (UDH), que són unitats de curta estada per a pacients drogoaddictes que requereixen tractament hospitalari perquè el tractament ambulatori no sembla viable; comunitats terapèutiques, amb acolliment transitori i règim d’autogestió, per facilitar la integració social; centres de dia, amb recursos educatius destinats a rehabilitar les persones amb addiccions; pisos de reinserció, d’estada limitada per a persones drogodependents, orientats a facilitar un espai de convivència on abordar problemes de la drogoaddicció, unitats de patologia dual, destinades a les persones amb abús de substàncies i trastorn mental greu, unitats de crisi, que són centres de curta estada amb ingrés ràpid per a consumidors en situació de crisi no tributaris a anar als serveis d’urgències, i centres i serveis de reducció de danys (CRD), que estan dirigits a consumidors actius que no estan en condicions d’iniciar un tractament. Hi ha un servei d’informació telefònica d’orientació sobre drogodependències, la línia verda, 900900540.

Referències

1.        Informe dels resultats per a Catalunya de l’Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya (EDADES), 2019. Barcelona: Sub-direcció General de Drogodependències; 2021.

2.        Mukamal KJ. Overview of the risks and benefits of alcohol consumption. In: Elmore JG, Kunins L, editors. UpToDate. UpToDate, Waltham, MA. (accedit el 19 d'abirl de 2022).

3.        Saxon AJ. Screening for unhealthy use of alcohol and other drugs in primary care. In: Stein MB, Friedman M, editors. UpToDate. UpToDate, Waltham, MA. (accedit el 19 d'abril de 2022).

4.        gencat. Riscos per a la salut. Deixar de fumar 2022 [updated 25 de gener de 2022. Available from: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/tabac/riscos/.

5.        gencat. Taula Resum d'efectes i riscos 2019 [updated 23 de setembre de 2019. Available from: https://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/sobre_les_drogues/taula_de_resum/.

6.        Park TW. Benzodiazepine use disorder. In: Stein MB, Friedman M, editors. UpToDate. UpToDate. Waltham, MA. (accedit l'1 de maig de 2022).

7.        Snyder PJ. Use of androgens and other hormones by athletes. In: Matsumoto lM, Fricker P, Martin KA, editors. UpToDate. UpToDate. Waltham, MA. (Accedit el 25 d'abril de 2022).

8.        Gorelick DA. Cannabis use: Epidemiology, pharmacology, comorbidities, and adverse effects. In: Saxon AJ, Friedman M, editors. UpToDate. UpToDate. Waltham, MA. (accedit el 26 d'abril de 2022).

9.        Gorelick DA. Cocaine use disorder in adults. In: Saxon AJ, Friedman M, editors. UpToDate. UpToDate. Waltham, MA. (Accedit el 26 d'abirl de 2022).

10.        Hoffman RJ. MDMA (ecstasy) intoxication. In: Traub SJ, Grayzel J, editors. UpToDate. UpToDate. Waltham, MA. (Accedit el 27 d'abril de 2022).

11.        Arnold TC, Ryan ML. Acute amphetamine and synthetic cathinone ("bath salt") intoxication. In: Traub SJ, Grayzel J, editors. UpToDate. UpToDate. Waltham, MA. (accedit l'1 de maig de 2022).

12.        Col·laboradors del projecte Viquipèdia. Catha edulis 2021 [updated 4 de desembre del 2021. Available from: //ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Catha_edulis&oldid=28748079.

13.        Rovira M. El khat, la droga anònima, lidera els comissos a l’aeroport de Barcelona 2019 [Available from: https://cat.elpais.com/cat/2019/03/12/catalunya/1552415240_590065.html.

14.        Delgado J. Intoxication from LSD and other common hallucinogens. In: Traub SJ, Ganetsky M, editors. UpToDate. UpToDate. Waltham, MA. (accedit l'1 de maig de 2022).

15.        Stolbach A, Hoffman RS. Acute opioid intoxication in adults. In: Traub SJ, Ganetsky M, editors. UpToDate. UpToDate. Waltham, MA. (accedit el 2 de amig de 2022).

16.        Perry H. Inhalant abuse in children and adolescents. In: Burns MM, Ganetsky M, editors. UpToDate. UpToDate. Waltham, MA. (accedit el 2 de maig de 2022).

17.        Hartwell K, Brady K. Determining appropriate levels of care for treatment of substance use disorders.  UpToDate. UpToDate. Waltham, MA. (accedit el 2 de maig de 2022).

disseny web i marqueting online: disseny web