| Privacitat | Nota legal |
Medicina preventiva
Medicina preventiva

Informació mèdica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació

Prevenció contra la infecció pel Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) i la seva conseqüència la síndrome d'immunodeficiència adquirida (Sida)

És la malaltia infecciosa més problemàtica al món, en molta part degut a que els països pobres, on la infecció està molt difosa, no poden fer front a la despesa econòmica que comporta el seu tractament i, malauradament, no disposem de vacuna preventiva.

Prevenció de la transmissió sexual

Eliminar les pràctiques sexuals insegures: amb una persona amb risc d'estar infectada, la promiscuïtat, promoure que els adolescents retardin l'edat de la primera relació sexual.

Els preservatius, correctament emprats, redueixen el risc de transmissió en un 70%. Si les relacions sexuals són entre una persona afecta de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana VIH i l'altra no, i són una parella estable, si usen regularment el preservatiu, la protecció és molt gran. Del contrari, amb un ús inconstant del preservatiu les parella no infectades adquireixen la infecció en un 13% al cap d'un any.

Malauradament, un percentatge elevat de les persones infectades, i que ho saben, no ho diuen a les persones amb qui mantenen contactes sexuals i no utilitzen preservatius.

Proveir d'agulles i xeringues estèrils les persones addictes a drogues per via intravenosa, a més, naturalment, de promoure que es deshabituïn.

Cribratge sistemàtic de la població

El cribratge sistemàtic de la població tindria una capacitat per a detectar la malaltia del 99%. No obstant, no és fa sistemàticament. Només és reserva a les població amb factors de risc, el qual comporta que moltes persones infectades no ho sàpiguen. Aquest fet és important, ja que el tractament antiretroviral altament actiu actua com a prevenció secundària i aquestes persones no se'n.

disseny web i marqueting online: disseny web