| Privacitat | Nota legal |
Medicina preventiva
Medicina preventiva

Prevenció d'accidents i violència

Els traumatismes són la causa de pèrdua d’anys de vida més important en pacients de 65 o menys anys.

A Catalunya els accidents de trànsit sumats als suïcidi són la causa més important de mort prematura i evitable.[1] Els homicidis, comparat amb el que passa a Estats Units és una causa de mortalitat violenta, en termes mèdics, afortunadament poc freqüent.

Considerarem aquí els accidents de trànsit, els laborals i la violència.

Accidents de trànsit

Els accidents de trànsit de trànsit són la causa principal de mort en les dones i els homes de 15 anys als 34 anys i la segona entre els 35 anys als 44 anys.[2]

Els accidents de trànsit són la causa més important de mort prematura evitable amb una mitjana d’anys de vida perduts de 34,7 en els homes i 32,4 en les dones. [3]

Els següents recursos salven vides:

  1. Cinturó de seguretat
  2. El casc en els motoristes i ciclistes
  3. El coixí de seguretat (airbag), protegeix els adults però no els nens
  4. No usar el telèfon mòbil mentre es condueix
  5. No conduir sota els efectes de l’alcohol

Accidents laborals

La taxa de sinistralitat laboral mortal a Catalunya per 100.000 treballadors i any és manté al voltant de 3. La greu, lleu i total baixa any darrera any. De 7.545,42 casos per 100.000 treballadors i any l’any 1998 ha passat a 3.042,17 l’any 2018.

Violència

Per violència domèstica comesa sobre menors –edat entre 0 anys i 17 anys–, a Catalunya, l’any 2018, es van atendre 961 casos, dos d’ells van morir, un i una menors, i es van fer 961 denúncies. Les noies adolescents en pateixen molt més que els nois adolescents. Pel que portem d’any 2013 les dades són semblants.[4]

Les víctimes mortals per violència domèstica a Catalunya durant l’any 2018 van ser nou, quatre dones tres homes i un i una menor. El primer trimestre de 2013 no hi ha hagut víctimes mortals.[5]

Referent a la violència, incloent la domèstica i l’abús sexual, hi ha algunes preguntes que permeten detectar-los:

  1. Mai, un company l’ha pegat, li ha clavat coces o ferit?

O les tres preguntes següents:

  1. Ha estat pegada, ha rebut coces, punxades o ferides per algú durant el darrer any?
  2. Se sent segura en la seva relació de parella?
  3. Hi ha algun company d’un relació passada que la faci sentir insegura?


[2] Borrell C i Benach J. Mortalitat per lesions (principalment per accidents en vehicles de

motor i sobredosi de drogues). Les desigualtats en l’estat de salut i la malaltia a Catalunya. A: Evolució de les desigualtats en la salut a Catalunya. Informe CAPS-Fundació Jaume Bofill. Editorial Mediterrània. Barcelona; 2006: 97-100.

Consulta on-line

Informació mèdica

Web Médica Acreditada. Ver más información
disseny web i marqueting online: disseny web